Mamy przyjemność zaprosić Państwa na pierwszą edycję sympozjum naukowo — technicznego „Bezpieczeństwo techniczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem” - EpsilonX 2015 Sympozjum adresowane jest do wszystkich, których interesują zagadnienia bezpieczeństwa przeciwwybuchowego, a w szczególności:

 

Jednostki naukowe
Jednostki nadzoru nad rynkiem
Jednostki badawcze
Producenci urządzeń i systemów ochronnych
Użytkownicy urządzeń
Warsztaty remontowe
Służby utrzymania ruchu

  Pobierz oficjalne zaproszenie

Tematyka sympozjum 2015

 • Tematyka sympozjum jest odpowiedzią na wymagania polskiego rynku. Obszarowo zagadnienia poruszane na sympozjum dotyczą:

  • Obszaru przemysłu górniczego (grupa I urządzeń) i przemysłów pozagórniczych (grupa II urządzeń)
  • Bezpieczeństwo przeciwwybuchowe
  • Analizy powypadkowe
  • Zmiany w prawie
  • Metodyki badawcze
  • Współpraca międzynarodowa
  • Eksploatacja i remonty urządzeń
  • Studia podyplomowe
  • Zagrożenie wybuchem mieszanin gazowych i pyłowych
  • Nieelektryczne urządzenia przeciwwybuchowe
  • Systemy ochronne

Komitet naukowy

 

Przewodniczący:
prof. dr hab. inż. Józef Dubiński


Członkowie:
prof. dr hab. inż. Adam Lipowczan
prof. dr hab. inż. Paweł Krzystolik
prof. dr hab. inż. Jan Wachowicz
dr hab. inż. Krzysztof Cybulski
prof. dr hab. inż. Jerzy Frączek

 

Komitet organizacyjny

Przewodniczący:

dr inż. Michał Górny

Członkowie:

dr Zdzisław Dyduch
dr inż. Gerard Kałuża
dr inż. Stanisław Trzcionka
mgr inż. Damian Wróbel (sekretarz)
mgr Stefan Targos
mgr Małgorzata Zielińska
mgr inż. Mariusz Borek
mgr Magda Rajkowska

Wytyczne dla autorów

Na potrzeby sympozjum w celu ujednolicenia formatu publikowanych artykułów ustalono wytyczne będące instrukcją i jednocześnie przykładem dotyczącym układu oraz wyglądu tekstu przygotowanego w postaci gotowej do druku.

Pobierz plik

More

Artykuły